Izvēlne
Pirkumu grozs

Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis:

Mūsu uzņēmums  apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem.

Šīs privātuma politikas mērķis ir nodrošināt, ka mūsu darbinieku, piegādātāju, kā arī Klienta datu privātums tiek ievērots un aizsargāts.Personas dati ir dažāda informācija, kuru apkopojot var identificēt konkrētu personu, tāpēc būtiski ir noteikt principus, saskaņā ar kuriem tiek izmantota Jūsu personīgā informācija, kuru Jūs mums sniedzat, vai kuru mēs par Jums iegūstam ar mājaslapas starpniecību.

Piemērošanas sfēra: Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz: fiziskajām personām – klientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), aloevera24.lv  interneta mājaslapas apmeklētājiem Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz savus personas datus un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes nolūki:
aloever24.lv apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:
- klienta identificēšanai;
- rēķinu sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai;
- pakalpojumu sniegšanai; - pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
- garantijas saistību izpildei; - preču un pakalpojumu uzlabošanai un attīstībai, mājaslapu uzturēšanai;
- pakalpojuma lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai;
- norēķinu administrēšanai;
- klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem.